MKF(MK Fastening) là nhà sản xuất các sản phẩm ghim bấm và đinh bấm tại Nhật Bản. Công ty đã thành lập một nhà máy ở Việt Nam, cung cấp những sản phẩm này ra thị thường thế giới.

Giơi thiệu sản phẩm

J-WIRE STAPLE(10m/m)
製品紹介 製品紹介 
 製品紹介  
J-WIRE STAPLE(4m/m)
製品紹介 製品紹介 
 製品紹介  

MA-WIRE STAPLE(4m/m)
製品紹介
 

MA-WIRE STAPLE(4m/mFloor)
製品紹介
 

T-WIRE STAPLE(TYPE22mm)
製品紹介

T-WIRE STAPLE(TYPE16mm)
製品紹介


8mm Floor
製品紹介


9mm Floor
製品紹介


Finish Nail(Brown・Pale Brown・White・Beige)
製品紹介


Finish nail Stainless
製品紹介


Super Finish Nail(Brown・Pale Brown・White・Beige)
製品紹介

DANH MỤC

Language

M.K Fastening.Corp

TEL
+81-595-23-6788

FAX
+81-595-24-7847

Adress

902 Kaige Iga City MIE(map

QRcode
Web site QRcode

Business Calendar

2023年10月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2023年11月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
… Business Day
… Regular holiday